De relatie met je partner | Relatietherapie in Alkmaar

 

Waar zitten de problemen in mijn relatie? Wat veroorzaakt die problemen? En hoe kunnen we elkaar weer gaan zien, op elkaar bouwen en een diepere en hechtere relatie krijgen? Relatieproblemen bij een therapeut neerleggen is lastig, maar het is niet vreemd. Ik kan echt helpen, ben niet bevooroordeeld en werk samen met jullie aan de relatie. Hoe kunnen we uit bestaande patronen stappen en zorgen dat de relatie voor beiden weer werkt.

 

Steeds weer hetzelfde liedje

Al lange tijd zitten jullie vast in hetzelfde patroon, keer op keer lopen julie hetzelfde riedeltje af. Het minste of geringste en het begint weer. Achteraf weet je steeds vaker niet eens meer te benoemen waar het nou om begonnen is. Je neemt je voor het anders te doen, anders te reageren en dan toch gebeurd het weer. Kibbelen, ruzie maken, soms zelfs schreeuwen en schelden of juist weer die stilte, het zwijgen, de afstand.. Het maakt je moedeloos en hopeloos en soms weet je werkelijk niet of jullie er ooit nog uit gaan komen.

 

Elkaar niet meer begrijpen

Vroeger was er ook wel eens een misvatting, discussie of ruzie toen lukte het nog wel om het weer bij te leggen en tot een compromis te komen. Maar naarmate jullie steeds verder in het patroon verstrengeld raken word het steeds moeilijker elkaar nog te begrijpen. Het lijkt wel of jullie twee verschillende talen spreken, je komt er niet meer uit. Vaak proberen jullie het al niet eens meer te bespreken. Uit angst dat het weer escaleerd of dat het toch wel geen zin meer zal hebben. En zo groeit de afstand tussen jullie.

 

 

Relatietherapie in Alkmaar

Graag ontmoet ik beide partners om samen te werken aan wat er niet goed gaat in de relatie, maar ook om te versterken wat wel goed is. We brengen samen in kaart hoe jullie patroon eruit ziet en gaan die stap voor stap doorbreken. Onderdeel van het traject zijn individuele gesprekken om te onderzoeken wat er speelt of heeft gespeeld in bijvoorbeeld iemands verleden. Dit geeft licht op jullie afzonderlijke aandeel in het patroon. Het helpt om individuele problematiek de delen met je partner om jezelf te laten zien en om meer begrip te krijgen. Je kunt elkaar sterker maken, daar geloof ik in. Het traject is een mix van samenwerken en individueel werken met als doel om de relatie te verbeteren.

Relatietherapie werkt, en de EFT methode is heel succesvol. We zien dat het mensen helpt om inzicht te krijgen in hun interacties en deze zo te doorbreken. En als mensen op die manier weer meer intimiteit en veiligheid bij elkaar weten te ervaren zien we dat de kan op terugval heel klein is.

 

 

Als het niet meer goed komt

Toch kan het zo lopen dat het beter is uit elkaar te gaan. Soms is relatietherapie dan nodig om te leren op een andere manier met elkaar om te gaan. Het kan ook begrip kweken als je uit elkaar gaat; begeleiding bij scheiding is daarom mogelijk. Er is immers nog steeds een relatie. Belangrijk is dat wat jullie ook beslissen, dat ook het uit elkaar gaan op een respectvolle manier gebeurt. Ik begeleid jullie hierin. Zeker naar eventuele kinderen toe is dit een belangrijk proces, maar het is ook belangrijk naar jullie tijd samen.

 

 


Ervaringen van Petra & Pieter
Wij vonden je een hele fijne gesprekspartner, die goed kan luisteren en situaties goed kan overzien en analyseren vanuit beide partijen!
Laagdrempelig in benadering, met niet van die beroepstermen.
Voor ons een zetje geweest om onze relatie weer een beetje in een goede richting te krijgen,
niet zozeer door opdrachtjes maar door bewustwording!
Is voor elke relatie een eyeopener en zou je aan een ieder aanraden!


Zitten jullie in een lastige periode? Neem contact op ter kennismaking, ik wil je graag helpen!
 

NEEM CONTACT OP